WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:457 回復:5 發表於 3 天前
本主題由 212love 於 3 天前 解除高亮
累計簽到:2128 天
連續簽到:1 天
發表於 6 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

正義的子彈 Bullets.of.Justice., 2019.[MKV / 10.03G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 科幻 恐怖 
地區: 其它 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.png " R& P. ]. n2 B8 z. x) s
# a# W. V  F, h) _6 M
◎译  名 正义的子弹
8 s& _+ m$ {" w3 t4 i. }◎片  名 Bullets of Justice
: Z5 w0 N" I, ?2 O7 C◎年  代 2019: o. _) r  Q! s6 g! p! G  L/ V' t
◎产  地 哈萨克斯坦,保加利亚( W. E  N. }, ^' ]' n
◎类  别 动作 / 科幻 / 恐怖
" b' E5 u+ J( x8 g- i◎语  言 英语7 r) H6 E) n/ l( a# \& \$ _' G
◎上映日期 2019-08-23(英国) / 2020-10-15(美国网络)+ v! F% ?8 |% ?. n2 \+ \3 J
◎豆瓣评分 4.6/10 from 1708 users4 Q, `5 d. x- b9 L8 p$ l& S
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26966754/# l) y0 r' J2 K9 _/ v. R
◎片  长 79分钟. U/ q' f& n4 x. y: b; W
◎导  演 瓦列·米利夫 Valeri Milev* ?4 ?, o  }8 M* K* G" n* A1 L
◎编  剧 瓦列·米利夫 Valeri Milev
; ]7 E* J5 n7 H, E4 ]# u◎主  演 丹尼·特雷霍 Danny Trejo
: [# s2 E* ?8 L: r% B! |* E      雅娜·梅里诺娃 Yana Marinova
5 o2 ?; o# l" B
' |; p/ T0 \9 G3 w◎标  签 正义的子弹 | 恐怖 | 很想看 | 惊悚 | 超刺激 | 科幻 | 魔幻 | 66) K" Q$ U$ n$ \+ z
3 d1 A& W& ]5 x4 n% I+ Y8 i
◎简  介 - ~0 p% E2 T- Q* l; K
" u2 s6 j7 n/ K( m" d
  在第三次世界大战期间,美国政府发起了一个秘密的项目代号为“陆军培根”,以创造超级士兵近交人与猪。25年后,一种叫做“枪口”已经占据食物链的顶端,吃和人类饲养动物一样。罗布正义是一个前赏金猎人工作的最后一行人类抵抗-一组幸存者躲藏在核掩体深处地下。他的任务是找出枪口上台并消灭他们。
" q4 w: o4 W: {) NVideo
! y: |- U4 m4 D' X1 E+ aID : 1
* q- Y) o5 h, |6 B; WFormat : AVC
, J' \1 }2 h3 e5 f% z* P  u: Y% P% vFormat/Info : Advanced Video Codec
7 F, {4 m2 P) bFormat profile : [email protected]
1 Q8 x5 a4 X- @7 c2 P  O7 KFormat settings : CABAC / 5 Ref Frames: b, {, S1 s/ m- Z9 q' a$ N* @
Format settings, CABAC : Yes! F% Y% r% @  R0 i" v% S
Format settings, Reference frames : 5 frames
* U+ h6 w2 A1 z, JCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
# E) R, ?$ z6 \. @! ]' ~2 }Duration : 1 h 19 min4 L% M! X0 v% i! b# M
Bit rate : 14.4 Mb/s$ j# R) V4 O, w* V
Width : 1 920 pixels
+ r- z% K$ |* o2 L  d4 u' `- F3 hHeight : 808 pixels
) w$ c4 _% A5 ~! t  Y& n. sDisplay aspect ratio : 2.40:1: Q' O' E- N6 O9 }/ T. M0 d
Frame rate mode : Constant5 p5 w- e9 ^0 ]4 C$ a' s1 N" ~
Frame rate : 24.000 FPS
! N; H# v- Z' C/ _. jColor space : YUV
% |5 u9 E" S8 r# R( fChroma subsampling : 4:2:0
6 j/ E- m+ i3 P6 i3 zBit depth : 8 bits
- E4 f/ o' v; f0 W4 r5 {$ G( H3 h* i4 QScan type : Progressive
/ D7 e( j+ c# X7 V, vBits/(Pixel*Frame) : 0.387
0 f+ w4 v4 @6 W/ B! }. d% uStream size : 8.02 GiB (80%)
- c% g$ a' F% d, N. q! GWriting library : x264 core 163 r3059 b684ebe# N7 i2 ^0 w+ T0 O5 K0 s0 z
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.9 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00  h9 v7 f5 e6 L- ^2 n) r
Language : English
  J2 V% n$ X+ J! A) v2 v; PDefault : Yes8 B7 n( W# D2 X0 A/ `/ @, d
Forced : No! N0 v% Y: W9 C8 K" Q7 ^' O
% G) a7 C) q. x1 R) C0 d# q2 ?
Audio
3 S8 R9 F) e) EID : 2
% i- q) b. A; j: V+ f9 w; U0 DFormat : DTS XLL$ a* e4 }& C) C1 A+ k1 `
Format/Info : Digital Theater Systems; P/ I: K0 x4 ]) E9 ^8 _
Commercial name : DTS-HD Master Audio' l; A' n% r$ j6 m' Z7 J' g* I0 T
Codec ID : A_DTS' n" b0 K8 ^6 @
Duration : 1 h 19 min
* h$ ~: r! X) S9 rBit rate mode : Variable" [* @/ u: d/ W4 G/ X- a5 g
Bit rate : 3 597 kb/s6 I8 X! {. [+ Y$ S0 ?
Channel(s) : 6 channels
% @: q8 p; A: W6 h% E% k8 ^Channel layout : C L R Ls Rs LFE
% g: a! I6 K, }! @1 MSampling rate : 48.0 kHz& g' a! W4 _4 l  H1 X& `
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)0 D  L: C& G2 R
Bit depth : 24 bits+ _2 n$ a0 b6 u. X5 S
Compression mode : Lossless5 x. Q5 c& e/ \3 h1 i
Stream size : 2.00 GiB (20%)
. l8 H; V; {7 P2 E9 \$ |Language : English
6 g4 _, q, P, v7 ~- q! H  |, PDefault : Yes/ q7 c6 q, V0 y. _7 ?  ~  o
Forced : No8 l. z; \# v. y8 }

6 B/ W5 `8 o2 _Text* A8 A! x5 @1 }0 W
ID : 38 z/ P2 @' z9 ^4 T/ S
Format : PGS
; c$ Q+ Z* z6 G/ Y& {5 H2 C0 dMuxing mode : zlib
0 g9 T6 g1 J! U0 _. c6 W5 ?Codec ID : S_HDMV/PGS
2 l& U! k8 g6 B3 @) r- ~# cCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& g  O3 d( x0 K  O# C' D- S
Duration : 1 h 16 min
3 v5 x" Y$ q# t/ Q2 U- v: rBit rate : 14.5 kb/s
$ u$ i7 ?% M) t" W( C0 c* qCount of elements : 852! `3 k1 V: _5 r$ o8 G* X
Stream size : 7.93 MiB (0%)2 j. F, a& F3 [  }0 B4 L  k9 T
Language : German1 y) j7 G/ O/ l2 n' H
Default : No" Y- a5 P6 w+ q4 H
Forced : No4 S% r8 O8 t* P$ N
# M/ \8 I5 w: @% o
Menu
, D+ y  l2 g* c; R- H+ P8 S00:00:00.000 : :Chapter 01( ^+ M) D; _$ j8 s
00:06:14.917 : :Chapter 02
) {) C8 S! P% c% s5 U6 r00:20:13.083 : :Chapter 03, @3 _' C. [) z
00:31:08.250 : :Chapter 04- l) H/ R- |/ s  W
00:42:14.875 : :Chapter 05, T  K3 x5 O6 l$ y% H: F
00:50:12.167 : :Chapter 06
6 E6 V1 C/ B& A- p00:58:02.250 : :Chapter 07
1 v) z$ a5 u& r, X$ g5 j, [! O01:10:32.042 : :Chapter 08" P- G  [* H1 K, H: H
01:18:15.042 : :Chapter 09
' d) a. p& [- K% }; l* T01:19:25.833 : :Chapter 10
& A1 o. ^( D, @. s) r% C7 i

* k  [# M7 g2 s+ Y) C. m* T- Y, a6 b; r7 _

正義的子彈. MKV.torrent

50.98 KB, 下載次數: 63

累計簽到:35 天
連續簽到:1 天
發表於 6 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:70 天
連續簽到:3 天
發表於 6 天前 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

尚未簽到

發表於 4 天前 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:2 天
連續簽到:1 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!
累計簽到:754 天
連續簽到:1 天
發表於 3 天前 | 顯示全部樓層
很讚的文章,謝謝咯!相信WK因為有你而更加精彩!

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部