WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:90 回復:0 發表於 2020-5-23 10:17:45
本主題由 212love 於 7 天前 解除高亮
累計簽到︰1997 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-5-23 10:17:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

長夜危機 Survive.the.Night., 2020.[MKV / 3.82G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 驚悚 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.jpg
1 r" ^& a) M$ U8 ]. {* V7 a0 Z; }( n+ _$ P$ l8 J- B) `# Q0 p) {
◎译 名 长夜危机 / Open Source / The Long Night / 开源 / 恶夜救援(台) / 长夜, P- P: M# \' W% V8 n
◎片 名 Survive the Night- z' `) r7 I$ P7 e) t5 B/ X7 k
◎年 代 20201 P# p/ N  t) w
◎产 地 美国4 T- M1 z( d( d  B& ~9 C5 B
◎类 别 动作 / 惊悚
7 h% x! i, t/ i* B& @8 ^◎语 言 英语& N$ |- K" K0 n3 R* R
◎上映日期 2020-05-22(美国): E8 R: V1 r8 C5 l. c
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt10303324
! O- t9 R8 C3 q6 q/ ^' K7 {◎豆瓣评分 0/10 from 0 users8 B7 f0 w9 o( P7 G, G% C
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/33440170/
4 j8 L1 M0 p* Z, X3 d◎导 演 马特·伊斯坎达里 Matt Eskandari7 c, O7 ^" h  \6 P+ J3 }8 F5 `
◎编 剧 Doug Wolfe
9 {2 E" |) q- V( X/ p! n2 W◎主 演 布鲁斯·威利斯 Bruce Willis
3 N( l) T4 C: F! ?( x: K   查德·迈克尔·墨瑞 Chad Michael Murray1 E' G+ S' S6 U6 c# w8 H1 j$ r
   丽迪雅·赫尔 Lydia Hull" L! \1 E! l$ J2 _/ W
   泰勒·乔恩·奥尔森 Tyler Jon Olson
! _: s4 e) w% A- n2 [1 B$ ~   谢伊·巴克纳 Shea Buckner5 T' I7 l1 g. N8 d) i. z
   Jessica Abrams; H& m  N) i# B3 r' F+ Y0 R
   Ravare Elise Rupert
/ _& t6 p( ?* U# @   Natalie DiDonato4 }: u; f$ M1 C$ s) |; f
   Sara Lynn Herman
0 j8 O- b4 `9 v8 q/ v: g   Charlie Alvarado
- ]' u5 d5 R( H3 {: T5 j: m6 f$ l   Riley Wolfe Rach! x$ j+ G5 ^% N2 L* @1 y
   Jef Holbrook7 n8 L: o. P% D7 I
! c" y3 B2 ?: g4 n) R/ N* y

0 J/ H* s( @& L0 U' a7 V◎标 签 美国电影 | 惊悚 | 动作 | 电影 | 布鲁斯·威利斯! `7 ~# f6 e: g5 a* K8 t* A8 }

, c4 J) i. b7 L, p6 X3 D1 }◎简 介
' E9 X  ~3 ~1 X3 ?( s5 h- J( e' i& F
 布鲁斯·威利斯将主演马特·伊斯坎达里([深水区])执导的动作惊悚片[长夜](The Long Night,暂译)。影片讲述两个冷血罪犯闯入一个市井医生家中,为其中一个因抢劫失败身负重伤的罪犯治疗。然而这位医生并不具备治疗罪犯伤情的医学技能,医生该如何保护他的家人呢?影片将于6月3日佐治亚州哥伦布开机。
- K" l9 K" w% `( pVideo
5 \6 M" }! f' @ID : 15 l1 a' I5 c+ c3 V
Format : AVC
; ~5 }8 ]6 {) z6 y' ZFormat/Info : Advanced Video Codec# H+ f4 u: i; ]. N3 z& S) W5 `
Format profile : [email protected]
; K: q0 h) |1 v6 }6 Z) MFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames8 s7 j0 q5 E) w2 |; x
Format settings, CABAC : Yes' @/ @( }) l6 L- v. ?1 M/ K) F
Format settings, Reference frames : 4 frames
+ q9 E9 A& r( P8 P* Y0 ^: J+ J' LCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC# Q+ o/ p1 P# ~# t0 a  |3 ]6 e" x
Duration : 1 h 28 min
. V& v+ q1 p, e8 P0 S- zBit rate : 5 772 kb/s1 z9 F! r! ~4 V( \9 l3 u/ K
Width : 1 920 pixels
* p# X8 ^; |1 G5 s) f$ E8 cHeight : 1 080 pixels
( h1 A' ?( K: j, lDisplay aspect ratio : 16:9# B/ a. {: E) j; b! v- q
Frame rate mode : Constant
& Q1 N- o! D3 t" k& }Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
/ N/ z9 b& w0 j8 }1 _, RColor space : YUV
3 j' B/ T+ S+ r8 O/ p' G4 S0 MChroma subsampling : 4:2:0
; y0 \! c4 B7 y4 Q1 gBit depth : 8 bits
. x$ o- ?4 ?) b$ g& rScan type : Progressive2 S% N# n; ^1 o5 }6 A# x
Bits/(Pixel*Frame) : 0.116
* I9 g, p. q% {' s7 `* z& W1 pStream size : 3.58 GiB (94%)
9 `: n* E2 G8 o7 B% H% KDefault : Yes# {8 Z- d& v! C+ ?( _/ q
Forced : No3 A3 V# P% O* Q1 z+ I; S9 t
" M9 l8 [% ~' G* h% v
Audio! i& M* F/ v% u
ID : 29 J0 y# @* f: C  k2 X
Format : AC-37 y! s( f- M- w1 Z. ^4 _) W& [
Format/Info : Audio Coding 3
4 f# r: {1 u" @. ]Commercial name : Dolby Digital! Q2 o* M  k+ \6 M' v2 C, Q
Codec ID : A_AC3
- ^/ T" q, w) S* p  BDuration : 1 h 28 min# [3 `* a" ?0 @8 }+ [
Bit rate mode : Constant
- o/ [* R/ u, p* \Bit rate : 384 kb/s
3 `$ U4 D2 ?% f, A1 d% uChannel(s) : 6 channels
# ?7 t* [5 G$ @  c* T% _' _Channel layout : L R C LFE Ls Rs
" l# m" ?3 X. eSampling rate : 48.0 kHz
% x2 v( P6 L+ J" o' r2 mFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)8 d/ I& T9 T9 I3 M% h
Bit depth : 16 bits
: V  u' r! {2 R: G$ i3 aCompression mode : Lossy) W, h7 I, M* d
Stream size : 244 MiB (6%)
2 b3 [, k. y$ gLanguage : English
! Z) }" ]! k+ G* K: XService kind : Complete Main% U5 d; ~- P7 o
Default : Yes! e. j9 D2 H9 {( X6 l3 |' H
Forced : No
6 h0 U( }% _& w" S2 h$ s
5 w  V8 h- W+ B3 d# k% ^8 mText, I7 X8 h5 n6 W: a3 C7 q$ [
ID : 3% Z* O9 z5 w3 e7 p# u
Format : UTF-8' m- s. K! x: V# G6 e
Codec ID : S_TEXT/UTF8
8 J& V+ e, n* X4 W4 f% [Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text4 S! b6 @: C  M8 O5 H3 n1 I
Duration : 1 h 20 min$ m2 d) @* h. ?: a# E
Bit rate : 35 b/s+ o& k4 @1 X) K/ u( Z
Count of elements : 841+ W5 ]$ S- _  z" |) [
Stream size : 20.8 KiB (0%)  E  C+ \7 r. @6 I2 @/ e
Language : English
. T& q' P: g" D, F: RDefault : Yes
0 d, T. t' i$ {) e' ]Forced : No
7 m; C3 |/ h# ?$ N6 T4 f
' r/ C( {3 z! W

& Q- J( |. y: r6 Y4 i8 F

長夜危機. MKV.torrent

38.76 KB, 下載次數: 33

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部